I Norge er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 mandag 14. september . Velgere som ikke er i Norge på valgdagen den 14. september, kan forhåndsstemme i utlandet fra 1. juli til og med 4. september. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet. Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner...

Read more

Children who have been in Norway for a long period can now have a chance to have their case reconsidered Some forcibly returned children who have stayed in Norway for a long period can now have their cases reconsidered. The new scheme applies to a limited group of children and their families. The family can request the Immigration Appeals Board (UNE) to reconsider its case. UNE will examine in...

Read more

On 14 June, Mr Lars Nordrum, chargé d’affaires a.i. of the Royal Norwegian Embassy in Islamabad and Mr Akbar Ali Pesnani, board chairman of Aga Khan Cultural Services Pakistan (AKCSP), opened the newly restored 17 th century Shahi Hamam inside the Delhi Gate of the Walled City in Lahore. Representatives from the provincial government of Punjab, AKCSP, the Walled City of Lahore Authority (WCLA)...

Read more

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å yte nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig

Les mer

Noen tvangsreturnerte barn med lang oppholdstid i Norge kan nå få en ny vurdering av saken sin. Den nye ordningen omfatter en begrenset gruppe barn og deres familier. Familien kan be Utlendingsnemnda (UNE) om en ny vurdering av saken. UNE vil da se spesielt på barnets tilknytning til Norge og hensynet til barnets beste. For informasjon se: www.udi.no (legg inn denne hyperlinken: http://www.udi....

Read more

Representatives from the Norwegian Embassy in Islamabad visited COMSATS Institute of Information Technology in Abbottabad on Tuesday 17 February. COMSATS and Norwegian University of Life Sciences are cooperating through a Pakistani-Norwegian institutional cooperation. Counsellor Nanna Thue and First Secretary Thomas Rem Berdal met staff and students at the Abbottabad campus and learned more abo...

Read more

Norway established diplomatic relations with Pakistan when Pakistan gained its independence in 1947, and there’s been a Norwegian Embassy in Islamabad since the 1970s.

Read more