Thursday 3 July, Ambassador Cecilie Landsverk and the UNODC Country Representative, Cesar Guedes signed an agreement to cooperate on a program to enhance the capacity of the Punjab Police. The three-year programme is amide to provide training and enhance the capabilitie4s for Punjab Police to identify, collect and preserve physical evidences at crime scenes and improve investigation, starting i...

Read more

Sikkerhetssituasjonen i Pakistan er vanskelig. Den politiske situasjonen, samt krigslignende tilstander i deler av landet, skaper et uoversiktlig og uforutsigbart bilde. Denne artikkelen vil si noe om den generelle sikkerhetssituasjonen i Pakistan og gi litt bakgrunnsinformasjon for UDs offisielle reiseråd.

Les mer

Alle nordmenn anbefales å registrere seg ved utenlandsopphold slik at Utenrikstjenesten lettere kan sende relevant informasjon og nå reisende i krisetilfeller.

Les mer

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å yte nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig

Les mer

The Royal Norwegian Embassy, Islamabad will be closed 29th July 2014 due to public holiday (Eid).

Read more

The Swat Snow Festival finished on Sunday 16th of March, and with the donation of 600 kilograms of skiing equipment from Norwegians, the slope of Malam Jabba was filled with smiles and excitement.

Read more

Norway established diplomatic relations with Pakistan when Pakistan gained its independence in 1947, and there’s been a Norwegian Embassy in Islamabad since the 1970s.

Read more