Reiserådet for Pakistan er uendret (www.landsider.no) til tross for at det forventes politisk uro i inneværende uke. I perioden rundt Pakistans nasjonaldag 14. august forventes det større demonstrasjoner i Lahore og Islamabad. Erfaring tilsier at slike demonstrasjoner kan utvikle seg i voldelig retning, og reisende  anbefales å unngå områder hvor demonstrasjoner vil forekomme. Den p

Read more

Sikkerhetssituasjonen i Pakistan er vanskelig. Den politiske situasjonen, samt krigslignende tilstander i deler av landet, skaper et uoversiktlig og uforutsigbart bilde. Denne artikkelen vil si noe om den generelle sikkerhetssituasjonen i Pakistan og gi litt bakgrunnsinformasjon for UDs offisielle reiseråd.

Les mer

Alle nordmenn anbefales å registrere seg ved utenlandsopphold slik at Utenrikstjenesten lettere kan sende relevant informasjon og nå reisende i krisetilfeller.

Les mer

Norway established diplomatic relations with Pakistan when Pakistan gained its independence in 1947, and there’s been a Norwegian Embassy in Islamabad since the 1970s.

Read more

The Royal Norwegian Embassy in Islamabad is closed on 14th of August 2014 due to Pakistan Independence Day.

Read more

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å yte nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig

Les mer

Dear readers, welcome to the Royal Norwegian Embassy's home page. Me and my staff are here to promote good relations and serve the people, both Norwegians and Pakistanis that contact us. We hope this web page will be of good assistance to all who seek updated information about Norway and Norway-Pakistan relationship, the embassy and not least practical issues related to travel and visa. The tie...

Read more